Det stomsystem i limträ och KL-trä som Martinsons har utvecklat för skolor och förskolor kan användas på olika sätt beroende på verksamhetens behov och budget. Karaktäristiskt för den här typen av byggnader är att det ofta rör sig om stora spännvidder, vanligtvis med relativt få antal våningar och höga våningshöjder. Stomsystemet har visat sig vara ett optimalt val för skolor och förskolor, både med tanke på de stora spännvidderna och den flexibilitet som ger goda möjligheter till framtida ombyggnationer.  

Tillsammans med ByggDialog, som är en av landets ledande totalentreprenörer, genomförde Martinsons ett flertal framgångsrika projekt i södra Sverige under 2023: 

* Emausskolan i Västerås: ny skolbyggnad och idrottshall.
* Kvarngärdesskolan i Uppsala: två skolbyggnader och en idrottshall.
* Mörmoskolan på Hammarö: en skolbyggnad i två plan.
* Trälleborgsskolan i Värnamo: en skolbyggnad i två plan. 

Sänkt stressnivå i skolor av trä 

Dessutom ligger man i inledningsfasen för montage av både Västhorjaskolan i Värnamo och nya Hammarlundens skola på Hammarö. 

– Det känns bra att många kommuner visar vägen inom hållbart byggande och just skolor känns det extra roligt att få leverera till. Forskningen stödjer också uppfattningen att skolor i trä bidrar till sänkt stressnivå och ökad koncentration och kreativitet. Vi har hittat en vägvinnande relation med ByggDialog som beställare, där vi får vara med i ett tidigt skede och optimera projekten tillsammans med våra gemensamma styrkor, säger Mikael Lindberg. 

”Erbjuda expertis som skapar värde”
Martinsons fortsätter hela tiden att utveckla sitt erbjudande och sin organisation, bland annat för att kunna möta upp den positiva trenden och fortsätta erbjuda expertis som skapar värde för alla inblandade. Även från ByggDialog ser man ljust på den beteendeförändring som fortsätter att växa sig stark inom svenskt byggande. 

– Hållbarhet är viktigt för ByggDialog. Det är även en viktig fråga för våra beställare, vilket vi kommer se mer av i samband med att kraven på hållbart byggande ökar. Träkonstruktioner innebär ett lägre klimatavtryck än traditionella stål- och betongstommar. Därför är det något som vi på ByggDialog alltid utreder och som vi tillsammans med Martinsons har tagit fram bra tekniska lösningar för, säger Magnus Linder, teknisk chef på ByggDialog.