Det finns en hel del riktigt bra argument, faktiskt. Här kommer en snabblektion i materialens möjligheter och unika byggegenskaper.

 

Hög bärighet och stora spännvidder
Tack vare sin uppbyggnad är limträ och KL-trä formstabila material, som erbjuder flexibla lösningar och frihet i planlösningen.

 

Trä väger lätt
Det är cirka fem gånger lättare än betong och belastar därför grundläggningen mycket mindre. Den låga vikten gör montaget enkelt att med en relativt liten byggkran.

 

Enkelt att bearbeta
Stora element och rationella skarvtyper tillåter snabbt montage, vilket ger en bra totalkostnad. Materialet kan dessutom bearbetas med enkla handverktyg.

 

Behagliga miljöer
Synliga detaljer i limträ och KL-trä bidrar till ljusa och behagliga inomhusmiljöer. Tack vare sina fuktbuffrande egenskaper skapas ett bra inomhusklimat.

 

Ett smart klimatval
Komponenterna framställs ur förnyelsebar råvara i en process med låg klimatpåverkan. Som en naturlig del i kretsloppet binder de koldioxid hela sin livslängd.

 

Ett hållbart skogsbruk
Genom våra välutbildade virkesköpare kan vi ge råd till skogsägarna om skogsskötsel och all råvara kommer från friska, hållbara skogsbruk i Västerbotten.

 

Miljömedvetenhet i alla led
Martinsons anläggningar är certifierade enligt ISO 14001 och dessutom är flera produkter CE-certifierade. Vi har även möjlighet att leverera FSC® (FSC® – C104016)-certifierade produkter för spårbarhet av råvara, om kunden väljer att beställa det.