Martinsons eget pris Årets Träfluga.

– Det känns såklart hedrande att uppmärksammas för något man tror på och verkar för. Jag vill bygga mer i trä och därför har vi tagit steget att föreslå trä som förstahandsmaterial i alla våra projekt, säger Gert Wingårdh.

Årets Träfluga instiftades av Martinsons 2017 och delas årligen ut till en person eller ett småföretag som genom sina insatser bidragit till att utveckla branschen. Priset utgörs av en träfluga och 10 000 kronor som skänks till Hjältarnas Hus i Umeå i pristagarens namn.

Som en av Sveriges mest framstående arkitekter genom tiderna har Gert Wingårdh tagit ett tydligt ställningstagande att verka för fler träbyggnationer ur ett miljömässigt perspektiv. Som en flitigt anlitad föreläsare och debattör verkar han också för det hållbara samhället.

– Vi har alla vaknat upp lite sent, men det har skett ett paradigmskifte senaste tio åren och jag tror att de allra flesta hus kommer byggas i trä i framtiden. Om vi ska uppnå klimatmålen så betyder det mycket för vår minskade koldioxidbelastning om vi kan använda trä i stommen på nybyggnationer. Våra skogar växer faktiskt och det är möjligt att göra substantiella råvaruuttag, säger Gert.