Faktureringsadress

Martinsons Byggsystem AB (orgnr 556056-5987)

HBN0054, C8086

190 87 Rosersberg

 

Martinsons Byggsystem AB (Holmen) tar emot leverantörsfakturor som:

Fakturor via E-post/pdf

  • Faktureringsadress enligt beskrivning ovan.
  • Fakturorna mailas till följande mailadress med bifogade pdf:er: invoices@holmen.com 
  • HBN-nummer måste anges

När leverantören skickar faktura vi e-post får det inte förekomma några andra filtyper i mailet än PDF. Uppmärksamma också leverantören på att det endast får förekomma en faktura per fakturafil. Flera fakturafiler kan skickas i samma e-post (dock max 20st) så länge mailet som helhet inte överstiger 15 MB.

E-faktura (flertalet svenska enheter) 

  • Faktureringsadress enligt beskrivning ovan.
  • GLN-nr: 7313250000205
  • HBN-nummer måste anges

Holmens samarbetspartner gällande e-fakturering är Pagero AB. Fakturor som skickas som e-faktura skickas till ovanstående GLN (GS1-lokaliseringsnummer). En förutsättning för att en leverantör ska kunna skicka e-faktura är att leverantören inte har en koppling mellan organisationsnummer och GLN-nummer, då fungerar det inte för Holmen pga ingen anslutning till Peppol. 

Fakturareferenser som måste framgå på fakturorna:

 • Personreferens (förnamn, efternamn) måste alltid anges.
 • Projektnr och projektnamn måste anges när projektrelaterade kostnader faktureras.

 

Kontakt

Om ni har frågor kring leverantörsfakturor, vänligen kontakta Holmen Finance Center via mail hfc.ap@holmen.com eller telefon 011-23 63 00

Linus Karlsson, Controller
Riddaregatan 8
903 36 Umeå
070-273 02 26
Linus.karlsson@martinsons.se