Förfrågningar behandlas löpande av oss och du får svar så snart som möjligt från vår kundtjänst om när vi kan ha löst ditt ärende eller om de behöver kompletteras för att kunna behandlas. 

Kom ihåg att alltid skicka med:

  • Kompletta ritningsunderlag: "plan och sektionsritningar" (för bostadsförfrågningar kräver vi DWG underlag övriga förfrågningar gärna PDF ritningar)
  • Kompletta kunduppgifter (telefon och mail samt företagsuppgifter)
  • Byggort, 
  • Byggstart 
  • Övrig information som kan vara relevant att veta om projektet.
    För att komplettera ärendet så mailar du enklast på anbudbyggnader@martinsons.se med bifogade filer eller textuppgifter.

Får ni några problem så kontakta Karin Axelsson: 0914-20866 eller ring växeln 0914-20700 och be att få prata med någon av våra säljare. 

Normala svarstider på Byggnader är ca 10 arbetsdagar från komplett inkommen förfrågan med ritningar. 
Normala svarstider på större projekt som Bostäder och Kontorsbyggnader varierar beroende på omfattning, normalt mellan 15-20 dagar från komplett inkommen förfrågan.

För närvarande har vi en hög efterfrågan och har längre svarstider än normalt. 

Med vänliga hälsningar
Martinsons Byggsystem