Stora resultatförbättringar i årsbokslut

– Det har varit ett händelserikt år där vi bland annat driftsatt en ny produktionslinje för KL-trä och dessutom byggt en delvis ny organisation. Resultatförbättringen är ett stort steg i rätt riktning, säger Lars Martinson, koncernchef på Martinsons.
Resultatet innebär också att Martisons delar ut knappt två miljoner kronor till samtliga anställda, som en del av företagets plan för vinstdelning.
Under året har Martinsons egna skogsavdelning köpt rekordvolymer timmer från Västerbottens skogsägare samtidigt som produktionen varit stabil. En tydlig marknadsstrategi har lett till en stark prisutveckling på sågade trävaror och företaget har också slagit flera leveransrekord, bland annat när det gäller limträ till byggvaruhandeln. Även försäljningen av hus, byggnader och broar utvecklades kraftigt och översteg för första gången 300 miljoner kronor.
– Vi har en bred affär med flera motorer, men fortsätter arbeta för att stärka vår lönsamhet. Därför investerar vi nu 100 miljoner för att öka produktionen i Bygdsiljum och Kroksjön. Det ökar vår totala kapacitet och stärker vår konkurrenskraft, förklarar Lars Martinson.
Martinsons har också färdigställt sin hållbarhetsredovisning för 2017. Det visar att företaget ligger mycket bra till när det handlar om arbetsmiljöfrågor och i arbetet för att att minska verksamhetens miljöpåverkan. Bland annat använder Martinsons enbart förnybar energi för el och uppvärmning på sina anläggningar och transporterna drivs i hög utsträckning av biobränslen.
– En hög hållbarhetsprestanda i allt vi gör går för oss hand i hand med att jobba med ett förnybart och klimatsmart material som trä, säger Lars Martinson.

Mer information

Lars Martinson, koncernchef
Martinsons
Tel: 070 – 666 07 12
lars.martinson@martinsons.se