Vill du bli kontaktad av Martinsons virkesköpare för en förutsättningslös diskussion kring eventuell virkesaffär? Ett bra första steg vara att göra en preliminär beräkning av utfallet genom att fylla i nedanstående formulär. På så sätt kan både du och vår virkesköpare få en uppfattning om avverkningens omfattning och ungefärligt utfall. Se dessutom till att fylla i skogsfastighetens beteckning, så kan vi ta fram ett bra underlag att resonera vidare kring innan vi kontaktar dig!

När du har mailat in formuläret till oss kommer en av våra virkesköpare att kontakta dig via telefon.

Här kan du beräkna preliminära utfallet från avverkning eller gallringen.

Markera SLUTAVVERKNING  eller GALLRING

bg_hori.gif

Fyll i alla fälten. Uppgifterna hittar du på skogsbruksplanen.
Areal Volym/ha i m³sk Tall (%) Gran (%) Löv (%)

Välj storlek på träden (det som passar bäst för beståndet).

Tall       och Gran   

bg_hori.gif

Utfall:

Talltimmer   m3fub visa.gif
Grantimmer   m3fub  
Barrmassa   m3fub  
Lövmassa   m3fub  
Total   m3fub

vidare.gif