Martinsons hjälper dig med konsultation för att kunna välja rätt bestånd och tidpunkt för avverkningen. För att din skogsfastighet ska ha möjlighet att ge största möjliga avkastning och fortsätta stiga i värde är det nödvändigt att alla åtgärder är väl genomtänkta och utförs i rätt tid. Vi säkerställer att slutavverkning sker så effektivt och varsamt som möjligt vid rätt tidpunkt på året. Då lämnar avverkningen inte mer spår än nödvändigt efter sig, samtidigt som den sker när efterfrågan är som störst för att ge så högt netto som möjligt.