Martinsons kan hjälpa dig med att upprätta en skogsbruksplan som ger en översikt på skogsfastighetens status vad gäller faktorer som sortiment, ålder, kvalitet och tillväxt. Skogsbruksplanen är grunden i planeringen av ditt skogsbruk och ger en översikt över samtliga aspekter som rör din skogsfastighet. Planen innehåller rekommendationer om lämpliga åtgärder både på kort och lång sikt samt en tidsplan över när de bör genomföras.