Genom att avlägsna stammar som står för tätt, får de kvarvarande träden en ljusare miljö att växa i och kan lättare tillgodogöra sig vatten och näring. Med röjning kan du dessutom se till att ditt skogsbestånd blir lättskött i framtiden och ger högre netto i framtida gallring, då avverkningskostnaden blir lägre och virkesvärdet högre. En genomtänkt och omsorgsfull röjning är alltså en långsiktig investering, som höjer skogsbeståndets kvalitet och påverkar din ekonomi positivt.