Som virkesleverantörer till Martinsons erbjuds du kostnadsfri, professionell rådgivning i frågor som rör ditt skogsägande. Som professionella och engagerade skogsexperter har de stor erfarenhet av de västerbottniska skogarna och kan ge kvalificerad vägledning i alla frågor som rör din skog. Virkesköparen kan alltså inte bara kontaktas när det är dags att avverka, utan kan även bidra med rådgivning i alla de frågor som kan dyka upp på vägen. Det kan vara allt från beslut om investeringar till rådgivning om vilka plantor som är lämpliga för just din föryngringsyta.