För en lyckad föryngring av ditt skogsbestånd är det viktigt att återbeskogningen genomförs med hänsyn till de förutsättningar som råder. Vilka plantor eller frö som ska användas beror bland annat på faktorer som regionala förhållanden och klimat, markens kvalitet samt tillgång till ljus och vatten. Både vi på Martinsons och våra samarbetspartners på området har lång erfarenhet av skogsföryngring, vilket gör det möjligt för oss att ge professionell rådgivning i dessa frågor. Vi samarbetar med de främsta producenterna av högkvalitativa plantor och duktiga planteringsentreprenörer och kan därigenom erbjuda plantering av allra högsta kvalitet.