Våra virkesköpare är utbildade ombud som kan hjälpa dig att få din skog certifierad enligt PEFC. Det är ett certifikat som verifierar att du bedriver ett miljövänligt, uthålligt skogsbruk. När du miljöcertifierar din skog tecknar du ett avtal där du bland annat förbinder dig att upprätta en grön skogsbruksplan, så att värdefulla områden för naturvård bevaras. Genom att miljöcertifiera din skog hjälper du till med att bevara den biologiska mångfalden, samtidigt som konkurrenskraften för svensk skogsråvara på världsmarknaden ökar. Med andra ord är det även en konkurrensfördel att kunna visa på att din skogsfastighet är miljöcertifierad.

För mer information, se www.pefc.se