Martinsons arbetar kontinuerligt med olika åtgärder för att förbättra avverkningen och säkerställa att den lever upp till företagets krav på såväl kvalitet som miljöhänsyn. Skogsentreprenörerna rapporterar tillbaka från varje avverkningstrakt enligt en speciellt upprättad mall, där de redovisar hur avverkningen har gått och om det finns några särskilda omständigheter som bör kännas till. Martinsons genomför även stickprovskontroller med tillräckligt hög frekvens för att statistiskt kunna säkerställa att avverkningen håller hög kvalitet.

Apteringsuppföljning
Martinsons anlitar vid ett par tillfällen per år den oberoende virkesmätningsföreningen VMF Nord för uppföljning av skogsentreprenörerna. Uppföljning görs utöver den obligatoriska mätning som utförs vid sågverken, för att kvalitetssäkra apteringen och samtidigt höja kompetensen hos entreprenörerna så att maximalt värde tas ur skogen enligt Martinsons prislista. Ett dataprogram räknar ut det ultimata värdet som kunde ha tagits ut och jämför det med det verkliga utfallet. Apteringsuppföljningen är ett viktigt instrument för att kunna kvalitetssäkra och utveckla entreprenörernas arbete, vilket främjar både markägaren, skogsentreprenören och Martinsons.