I arbetet med skogsvård och återväxt har Martinsons nära samarbeten med några utvalda partners, som säkerställer att arbetet bedrivs med genomgående hög kvalitet.

Svenska Skogsplantor, plantor och plantering
Norrplant, plantor
Timrå Skog AB, plantering
Ingvar Karlsson, markberedning
V Forest AB, markberedning
Oskarssons skogsservice AB, markberedning
Holmen plant, plantor och plantering
Kvalitetsskog markberedning