Kontinuitet och ömsesidigt förtroende är några av de viktigaste faktorerna för ett lyckat samarbete med våra underleverantörer. Många av våra samarbetspartners har varit knutna till Martinsons som underleverantörer under en lång tid, vilket borgar för kvalitetssäker kontinuitet och långsiktighet i det gemensamma arbetet.