Vid ett flertal tillfällen varje år bjuder Martinsons in till olika former av kundevent, som brukar vara mycket uppskattade bland regionens skogsägare. Det kan handla om allt ifrån intressanta studiebesök på sågverk, träförädlingsindustrier och byggnadsprojekt, till ekonomikvällar där deltagarna får professionell rådgivning kring skattefrågor och andra ekonomiska aspekter kring skogsbruk.

Är du intresserad av att delta vid något av våra kommande kundarrangemang? Eller har du synpunkter på vad du skulle vilja få se av vår verksamhet? Hör av dig till Martinsons växel, tel. 0914–207 00.