Miljöarbetet i vår produktion av träprodukter ska vara förebyggande och leda till ständiga förbättringar för att minska miljöbelastningen. I vår skogsbruksverksamhet innebär det att vi genom ett ansvarsfullt och miljömedvetet skogsbruk ska arbeta aktivt för att minimera de negativa effekterna på miljön. Vi ska ta samma ansvar mot naturen och miljön som vi gör gentemot våra kunder.

Samtliga Martinsons anläggningar är certifierade enligt ISO 14001. Dessutom är vi CE-certifierade för överensstämmelse med Europanormer och certifierade enligt PEFC, för spårbarhet av råvara.