Med ett miljömedvetet skogsbruk arbetar vi aktivt för att minimera de negativa effekterna på miljön. Samtliga Martinsons anläggningar är certifierade enligt ISO 14001. Dessutom är vi CE-certifierade för överensstämmelse med Europanormer och certifierade enligt PEFC, för spårbarhet av råvara.