Johanssons Åkeri AB i Bygdsiljum har kört åt Martinsons sedan 1979 och har sedan flera år tillbaka huvudansvaret för samtliga våra transporter. Johanssons Åkeri kan alla flöden i den dagliga verksamheten utan och innan. Det är värdefullt för oss inom Martinsons att kunna lägga ut hela ansvaret för våra transporter på en så erfaren samarbetspartner. Företaget har fem egna timmerbilar och fem inhyrda, som tillsammans kör ungefär 400 000 fast kubik timmer och massaved under ett virkesår. Dessutom har företaget sex flisbilar som bland annat kör bark och spån åt bioenergiföretaget Rebio, där Martinsons är största delägaren.

- Man kan väl säga att vi och Martinsons har vuxit tillsammans. Det har ju gått trettio år snart och med tiden har vi utvecklat ett oerhört bra samarbete.

Ove Johansson, Johanssons Åkeri Bygdsiljum