Martinsons skeppningsmärken har genom åren gjort sig kända som en garanti för jämn och hög kvalitet, både på den svenska marknaden och internationellt.

 

Kvalitet Skeppningsmärken Produktionsenheter
Kvalitet O/S Kvalitet-O_S.jpg Hällnäs
Kroksjön
Bygdsiljum
Kvalitet V Kvalitet-V.png Hällnäs
Kroksjön
Bygdsiljum
Kvalitet VI Kvalitet_VI.jpg Hällnäs
Kroksjön
Bygdsiljum
Kvalitet O/S-V Kvalitet-O_S_V.png

Hällnäs
Kroksjön
Bygdsiljum

Kvalitet O/S-V-VI Kvalitet-O_S_V_VI.jpg Hällnäs
Kroksjön
Bygdsiljum
Kvalitet V-VI Kvalitet-V_VI.png Hällnäs
Kroksjön
Bygdsiljum
Övriga Kvalitet-Ovriga.jpg Hällnäs
Kroksjön
Bygdsiljum