Martinsons toppmoderna sågverksanläggningar utgör basen för samtliga verksamheter inom koncernen. Sågverken i Bygdsiljum, Hällnäs och Kroksjön kompletterar varandra, för att maximera utvinningen ur den högkvalitativa norrländska skogsråvaran.

 Koncernens totala produktionskapacitet: 450 000 m³
 Andel gran: 180 000 m³
 Andel furu: 270 000 m³
 Bygdsiljum: 280 000 m³
 Hällnäs: 75 000 m³
 Kroksjön: 95 000 m³