Martinsons har alltid baserat sina framgångar på olika grader av förädling av de norrländska skogarna. Västerbottens senvuxna gran- och tallskogarna ger ett virke med erkänt hög kvalitet och goda byggegenskaper. De långa vintrarna skapar täta årsringar, vilket gör virket hårt, formstabilt och tåligt. Martinsons hämtar all skogsråvara från det norrländska, hållbara skogsbruket och det senvuxna virket ligger till grund för kvaliteten som kännetecknar Martinsons.

 

Läs mer om Martinsons miljöarbete.

 

 

Policy

(4)