Martinsons är representerade på de flesta marknader inom Europa, Nordafrika, Mellanöstern och Asien, med kunder i ett fyrtiotal länder. När det gäller försäljningen av det traditionella sortimentet av sågade trävaror går drygt hälften av volymen på export. Japan har traditionellt sett varit Martinsons största marknad för limträ och den kinesiska marknaden visar stor utvecklingspotential för export av sågade trävaror.

Holmen-Martinsons Timber Ltd
På den engelska marknaden säljs Martinsons produkter via det hälftenägda säljbolaget Holmen-Martinsons Ltd. Den erfarna personalstyrkan inom Holmen-Martinsons Timber har ett effektivt arbetssätt och har byggt upp en genomtänkt struktur för såväl återkommande som nya kunder.

Andrew.Nichols@holmentimber.com
Tel: +44 1223  841831
Fax: +44 1223  841818

Uni4 Marketing
Martinsons är tillsammans med SCA, Holmen och Södra Timber delägare i i det svenska säljbolaget Uni4. Bolaget exporterar sedan flera år tillbaka svenska trävaror till länder i Nordafrika och Mellanöstern, med ett väl uppbyggt kontaktnät i de aktuella länderna. Tillsammans kan delägarna bedriva ett strukturerat och effektivt säljarbete, med kostnadseffektiva logistiklösningar och en gemensam marknadsbearbetning.

www.uni4marketing.se