Våra sågade trävaror

Efter nära nio decennier i branschen har vi byggt upp en organisation med erfarna medarbetare och toppmodern teknik. Genom att ta tillvara de unika byggegenskaperna hos regionens senvuxna, starka virke, erbjuds produkter med unik kvalitet och karaktär. Utöver standardsortimentet kan kundanpassade dimensioner och kvaliteter erbjudas i Martinsons förädlingar.

Vill du veta mer om hur vi jobbar och tänker när vi förser våra sågverk med skogsråvara? Här kan du läsa om vårt arbete med hållbart skogsbruk.