Beställningsunderlag

Vid beställning av KL-trä är det viktigt att tillverkningsritningar görs enligt Martinsons standard, i de ifall projekteringen utförs på egen hand. Ifall kunden inte vill utföra projekteringen själv, erbjuder Martinsons tillverkningsritningar och konstruktion.


Tillverkningsritning principutseende


Tillverkningsritningar

  1. Samtliga KL-träskivor visas från ovan, samt i tvärsnitt från sidan.
  2. Ange alltid med pil vilken sida som är synlig.
  3. Måttsättning och urtag måttsätts i X- och Y-led.
  4. Urtag som inte är vinkelräta mot ytan måttsätts med vinkel och måttlinjer.
  5. Vid användning av standardskarvtyper så behöver de inte måttsättas. (Se skarvtyper nedan)
  6. Ange alltid ytterlamellernas riktning.


Detaljritning, skarvtyper