KL-trä - Formstabilt, starkt och enkelt att montera

Martinsons erbjuder ett helt och hållet objektsanpassat sortiment inom KL-trä, vilket betyder att det inte finns ett traditionellt lagersortiment. Istället får du som kund en objektsanpassad lösning baserad antingen på enbart KL-trä, alternativt i kombination med exempelvis limträ eller andra byggkomponenter. Kontakta gärna oss på Martinsons och presentera dina tankar och behov, så tar vi dig vidare på vägen mot en smidig projektsamverkan.

KL-trä står för korslimmat trä, vilket är massiva träskivor av hyvlat senvuxet norrländskt virke som limmas ihop med vartannat skikt korslagt för ökad formstabilitet. Resultatet är ett tvärstyvt byggelement som är tåligt i förhållande till sin låga vikt. Det ger möjlighet till både stora spännvidder och rationella metoder för snabbt montage.

Byggkomponenternas höga prefabriceringsgrad ger snabbt montage och materialet kan enkelt bearbetas med traditionella handverktyg. Skivorna tillverkas i element upp till 3 x 16 m. Med hjälp av CNC-bearbetning kan större urtag eller hål göras i fabrik för att underlätta på byggarbetsplatsen. Byggegenskaperna hos KL-trä öppnar upp möjligheter för en rad olika användningsområden:

Bjälklag i KL-trä kan levereras i stora spännvidder, vilket ger valfrihet i planlösningar och möjlighet till stora fria ytor. KL-trä är anpassat för att underlätta effektivt montage och kan med fördel användas till exempel som entresolbjälklag eller villabjälklag.

Väggar i KL-trä väljs vanligen för sin stora lastbärande och stabiliserande kapacitet. KL-trä erbjuder även goda byggnadsfysikaliska egenskaper som ljud- och brandavskiljning. Skivans fuktbuffrande egenskaper bidrar även till ett jämnare och bättre inomhusklimat.

Yttertak i KL-trä levereras som sammansatta element som täcker in en stor yta och beläggs med plåt eller tegel. I denna takkonstruktion används taket som stabiliserande element, vilket gör att inga ytterligare stabiliserande skivor behövs.

 

Fördelarna med KL-trä som vi ser det

KL-trä är enkelt att bearbeta Stora element och rationella skarvtyper tillåter snabbt montage, vilket ger en bra totalkostnad. Materialet kan bearbetas med traditionella handverktyg och underlättar infästning av installationer.

Materialet väger lätt Den låga vikten gör det enkelt att med en relativt liten byggkran utföra 20–30 lyft om dagen. Trä är cirka fem gånger lättare än betong och belastar därför underliggande konstruktion mycket mindre.

Formstabilitet Eftersom skivan är korslimmad behåller den sin form och rör sig inte som massivt virke gör vid fuktförändringar. Den strukturella kapaciteten hos KL-trä är besläktad med betong i materialstyrka, med dimensionsstabila och robusta element.

Hög bärighet och stora spännvidder Tack vare sin uppbyggnad är KL-trä ett formstabilt material, som erbjuder flexibla lösningar med få bärande väggar och frihet i planlösningen.

Exakt kapning KL-trä tillverkas i en kvalitetssäker fabriksmiljö och CNC-bearbetning ger stor exakthet vid tillkapning. Precisionen hos elementen är tidsbesparande och ger flyt i varje projekt, utan försenande efterjusteringar.

Behagliga inomhusmiljöer KL-trä finns i ytskiktsklasser från industri till synligt, vilket ger stora möjligheter att skapa attraktiva miljöer. Tack vare sina fuktbuffrande egenskaper bidrar KL-trä samtidigt till ett bra inomhusklimat.

Ett miljösmart val KL-trä framställs ur förnyelsebar råvara i en process, med minimal klimatpåverkan. Det är en naturlig del i kretsloppet och binder koldioxid under hela sin livslängd.