Ytbehandling

Martinsons har en av landets modernaste anläggningar för ytbehandling av utvändiga paneler. Som ett led i vårt miljöarbete har vi minimerat användningen av kemiska produkter och använder en ökad andel miljövänliga produkter i vår verksamhet.

Som standard använder vi Sherwin Williams färgsystem för grundmålning och mellanstrykning. Den kan övermålas med alla på marknaden vanligt förekommande husfärger från tillverkare med erkänt god kvalitet, undantaget slamfärg.

Färgerna dokumenteras och färgpåläggningen kontrolleras så att den utförs på rätt sätt.

Färgen läggs på med minst 60 µm torrt färgskikt, enligt P-märkningsreglerna och färgleverantörens anvisningar. Efter montage färdigmålas panelen senast 6–10 månader efter uppsättning, enligt färgleverantörens anvisningar.