Montage

Panelen ska spikas eller skruvas i spikläkt, med dimension och centrumavstånd så att panelen fäster stadigt och det blir en luftspalt på minst 25 mm. Om möjligt placeras spikläkten minst 100 mm från paneländen och 20 mm från panelkanten, för att undvika sprickor i ändträet. Förborra vid närmare infästning.

Spik/skruv ska drivas in så att huvudet ligger i liv med panelytan. Spikpistoler måste ställas in rätt och kontrolleras under arbetets gång. Om spik/skruv drivs in för långt så att träet skadas ska brädan bytas ut alternativt hålet oljas och grundmålas före färdigstrykning.

Spik/skruv får inte gå igenom två brädor så att deras naturliga fuktrörelser förhindras. Vid lockpanel/lockläkt ska överlappet vara minst 20 mm.

Spikar/skruvar ska vara rostskyddade, t ex. varmförzinkade eller rostfria. Längden på spikarna/skruvarna ska ge tillräcklig utdragshållfasthet, utan att skada bakomliggande vindskydd.