Hantering och underhåll

Panelen ska skyddas mot nederbörd och markfukt vid all hantering och lagring före uppsättning. Täckning görs med presenning eller tält, med hänsyn till att luft ska kunna cirkulera. All lagring utomhus görs horisontellt minst 300 mm över mark på väldränerad skuggig plats. Underlägg ska placeras symmetriskt under ströraderna i paket för att undvika deformationer.

Graden av underhåll beror på målningssystem, klimat, fasadens utformning och kulör. En årlig okulär besiktning av träfasad bör utföras. Kontrollera kritiska punkter – ändträ, skarvar, spikar/skruvar, avslut mot mark, hörn och fönster. Leta efter mekaniska skador, avflagning, sprickbildning och blåsbildning. Skador på ytbehandlingen åtgärdas med tvättning, skrapning, oljning och förbättringsmålning.