Ytterpanel

Råmaterialet till all Martinsons ytterpanel kommer från starkt, högkvalitativt virke från de norrländska skogarna. Den övervägande delen av våra utvändiga paneler tillverkas av gran, där det enda undantaget är våra impregnerade paneler som tillverkas av furu.

Vi använder klyvvara ur 50 mm till all vår 22 mm-panel och råvaran är sorterad A-B enligt nordiskt trä. All utvändig panel kan levereras ytbehandlad. Klicka här för att komma till vårt sortiment av ytterpanel.