Ytbehandling av limträpanel

Limträpanel som har behandlats med ett lämpligt skyddande ytskikt har bra motståndskraft och behåller sina ursprungliga egenskaper under lång tid, även under skiftande väderförhållanden. Hur lång tid panelen klarar sig utan underhåll varierar beroende på klimat, fasadens läge och ytbehandling. Om en fasad har en särskilt utsatt position bör det påverka valet av ytskiktsbehandling.

Martinsons har en av landets modernaste anläggningar för ytbehandling av utvändiga paneler. Som ett led i vårt miljöarbete har vi minimerat användningen av kemiska produkter och använder en ökad andel miljövänliga produkter i vår verksamhet.

Som standard använder vi Sherwin Williams färgsystem för grundmålning och mellanstrykning. Den kan övermålas med alla vanligt förekommande husfärger från tillverkare med erkänt god kvalitet, undantaget slamfärg. Färgerna dokumenteras och färgpåläggningen kontrolleras så att den utförs på rätt sätt.

Färgen läggs på med minst 60 µm torrt färgskikt, enligt färgleverantörens anvisningar. Efter montage färdigmålas panelen senast 6–10 månader efter uppsättning, enligt färgleverantörens anvisningar.