Montage av limträpanel

Limträpanelen ska monteras med två skruvar eller spikar vid CC 600 mm eller CC 1200 mm enligt de typer som finns i tabellen nedan.

Skruv/spik (mm) Spikregel (mm) Ytbehandling Centrumavstånd mellan skruvar/spikar (mm)
Panelskruv 4,8 x 48 28 x 70 Rostfri syrafast (A4)*Zink/nickel 600/1200
Panelskruv 4,8 x 55 34 x 70 Rostfri syrafast (A4)*Zink/nickel 600/1200
Panelspik 2,8 x 48 28 x 70 Rostfri syrafast (A4)*Varmförzinkad 600/1200
Panelspik 2,8 x 55 34 x 70 Rostfri syrafast (A4)*Varmförzinkad 600/1200

*Rostfri syrafast (A4) för C4 alternativt ytbehandlingar som typgodkänts i C4 för normalt utomhusklimat (exempelvis zink och nickel) Korrosivitetsklass anges med C1 – C5.

Åtgång av spik eller skruv /m2

Paneldimension CC 600 CC 1200
25×200 ca 20 st ca 10 st
25×300 ca 14 st ca 7 st

Utförandekrav

Träpanel utomhus ska utföras med luftad baksida och luftspalten bakom träpanelen ska vara minst 25 mm. Spik eller skruv får inte penetrera bakomliggande vindskydd och förträngning i luftspalt får inte förekomma.Vid spikning eller skruvning av panelbrädor ska fästdonet slås i vinkelrätt så att fästdonets huvud kommer i nivå med träytan (se figur).Vid spikning eller skruvning med maskin ska arbetstrycket ställas in efter minsta förekommande densitet på virket. Utstickande spik- och skruvskallar ska drivas in manuellt.

Vid spikning eller skruvning närmare än 150 mm från virkesände ska virke förborras för att undvika sprickbildning.Panelbrädor utan ändspont ska skarvas över stöd och med passning. Avstånd mellan stumskarvar i en brädas längdriktning ska vara minst 3 000 mm. Stumskarvar i intilliggande brädor ska förskjutas minst 600 mm.Ändspontad panel får skarvas mellan stöd. Ändspontade skarvar i intilliggande brädor bör förskjutas minst 1 200 mm.Tänk på att det finns risk att fasaden kan bli fuktig och smutsas ned av vattenstänk om panelen avslutas alltför nära markytan. Avståndet bör vara minst 300 mm och marken intill grunden bör antingen vara av grovt grus eller utförd på annat sätt så att stänk förhindras.