Hantering och underhåll av limträpanel

En limträpanel som hanteras rätt direkt efter leverans och fram till att den monteras, har låga underhållskostnader under hela sin livslängd. Träpanelen levereras paketerad i väderskyddande material och för bästa slutresultat bör förpackningen brytas först när den ska monteras. Om det är lång tid mellan leverans och montage bör panelen lagras i obruten förpackning, uppallad från marken för att inte utsättas för väta.

Graden av underhåll beror på målningssystem, klimat, fasadens utformning och kulör. En årlig okulärbesiktning av träfasaden bör utföras. Då kontrolleras kritiska punkter som ändträ, skarvar, spikar/skruvar, avslut mot mark, hörn och fönster. Leta efter mekaniska skador, avflagning, sprickbildning och blåsbildning. Skador på ytbehandlingen åtgärdas med tvättning, skrapning, oljning och bättringsmålning.