Montage av limträbalkar och pelare

Pelare i stolpsko
En stolpsko används för ingjutning i betong som infästning av stolpar för till exempel staket, pergola och carport.

Balk-balk
En balksko används vid anslutning av balkar i samma plan och vid anslutning mellan pelare och balk. Montage sker med ankarspik eller ankarskruv samt lång träskruv. 
 

Pelare-balk
En hålplåt används vanligtvis vid balk och takkonstruktioner, som infästning mellan pelare och ovanpåliggande balk.