Butiksanpassat sortiment

Martinsons butiksanpassade limträsortiment har tagits fram för att underlätta både för byggvaruhandeln och dess kunder. Sortimentet har anpassats speciellt för byggvaruhandelns kunder och utgörs av de dimensioner och längder som är de vanligast efterfrågade. Självklart är samtliga produkter i sortimentet baserade på kvalitetsråvaran från de norrländska skogarna som omger Martinsons produktionsanläggningar.