Sortiment


Konstruktionsvirke

Artikelnummer Beskrivning Lager-status Profilnummer Längd
 30340453601201839 34×45 F/G, Byggregel – LP B 601 LP
 30340703602201839 34×70 F/G, Byggregel – LP A 602 LP
 30340953603201839 34×95 F/G,  Byggregel – LP A 603 LP
 30341203604201839 34×120 F/G,  Byggregel – LP A 604 LP
 30341453605201839 34×145 F/G, Byggregel – LP A 605 LP
 30450453610201839 45×45 F/G,  Byggregel – LP A 610 LP
 30450703611201839 45×70 F/G,  Byggregel – LP A 611 LP
 20300483671201839 30×48 G Byggregel – LP A 671 LP
 20360483672201839 36×48 G Byggregel – LP A 672 LP
 20360683645201831 36×68 G, Byggregel, LP A 645 LP
 20361233649201839 36×123 G, Byggregel, – LP C 649 LP
 20480483620201839 48×48 G, Byggregel – LP A 620 LP
 20480683621201839 48×68 G, Byggregel, – LP A 621 LP


Konstruktionsvirke C14

Artikelnummer Beskrivning Lager-status Profilnummer Längd
 30450953612201830 45×95 F/G,  Byggregel, C14 T0 – LP A 612 LP
 30451203613201830 45×120 F/G, Byggregel, C14 T0 – LP A 613 LP
 30451453614201830 45×145 F/G, Byggregel, C14 T0 – LP A 614 LP
 30451703615201830 45×170 F/G,  Byggregel, C14 T0 – LP A 615 LP
 30451953616201830 45×195 F/G,  Byggregel, C14 T0 – LP A 616 LP
 30452203617201830 45×220 F/G,  Byggregel, C14 T0 – LP A 617 LP 


Fingerskarvat konstruktionsvirke

 Artikelnummer Beskrivning Lager-status Profilnummer Längd
 20450953612801832 45×95 G, Byggregel, C24 T2 – Skarvad FS C 612 6000 & 8000
 20451203613801832 45×120 G, Byggregel, C24 T2, Skarvad – FS C 613 6000 & 8000
 20451453614801832 45×145 G, Byggregel, C24 T2, Skarvad – FS A 614 6000 & 8000
 20451703615801832 45×170 G, Byggregel, C24 T2, Skarvad – FS A 615 6000 & 8000
 20451953616801832 45×195 G, Byggregel, C24 T2, Skarvad – FS A 616 6000 & 8000
 20452203617801832 45×220 G, Byggregel, C24 T2, Skarvad – FS A 617 6000 & 8000
 30450953612801830 45×95 F/G, Byggregel, C14 T0, Skarvad – FS B 612 5400
 30451203613801830 45×120 F/G, Byggregel, C14 T0, Skarvad – FS B 613 5400
 30451453614801830 45×145 F/G, Byggregel, C14 T0, Skarvad – FS B 614 5400
 30451703615801830 45×170 F/G, Byggregel, C14 T0, Skarvad – FS B 615 5400
 30451953616801830 45×195 F/G, Byggregel, C14 T0, Skarvad – FS B 616 5400
 30452203617801830 45×220 F/G, Byggregel, C14 T0, Skarvad – FS B 617 5400


Kortfingerskarvat ej bärande

Artikelnummer Beskrivning Lager-status Profilnummer Längd
 30450453610801839 45×45 F/G,  Byggregel, Skarvad – FS A 610 2500
 30450703611801839 45×70 F/G,  Byggregel, Skarvad – FS A 611 2500
 30450953612801839 45×95 F/G,  Byggregel, Skarvad – FS A 612 2500
 30451203613801839 45×120 F/G, Byggregel, Skarvad – FS A 613 2500
 30451453614801839 45×145 F/G,  Byggregel, Skarvad – FS B 614 2500
 30450453610801839 45×45 F/G,  Byggregel, Skarvad – FS B 610 2700
 30450703611801839 45×70 F/G,  Byggregel, Skarvad – FS B 611 2700
 30450953612801839 45×95 F/G,  Byggregel, Skarvad – FS B 612 2700
 30451203613801839 45×120 F/G, Byggregel, Skarvad – FS B 613 2700
 30451453614801839 45×145 F/G,  Byggregel, Skarvad – FS B 614 2700

 
Konstruktionsvirke C24 & C18

Artikelnummer Beskrivning Lager-status Profilnummer Längd
 20360983646201832 36×98 G, Byggregel, C24 T2 – LP A 646 LP
 20361483647201832 36×148 G, Byggregel, C24 T2 – LP A 647 LP
 20361983648201832 36×198 G, Byggregel, C24 T2 – LP A 648 LP
 20480983622201832 48×98 G, Byggregel, C24 T2 – LP A 622 LP
 20481483624201832 48×148 G, Byggregel, C24 T2 – LP A 624 LP
 20481983626201832 48×198 G, Byggregel, C24 T2 – LP A 626 LP
 20450953612201832 45×95 G, Byggregel, C24 T2 – LP B 612 LP
 20451203613201832 45×120 G, Byggregel, C24 T2 – LP B 613 LP
 20451453614201832 45×145 G, Byggregel, C24 T2 – LP B 614 LP
 20451703615201832 45×170 G, Byggregel, C24 T2 – LP B 615 LP
 20451953616201832 45×195 G, Byggregel, C24 T2 – LP B 616 LP
 20452203617201832 45×220 G, Byggregel, C24 T2 – LP B 617 LP
 20502003004201832 50×200 G, STÄLLNINGSPLANK, C24 T2 – LP B 004 LP


Kompletterande produkter, Rsp, Läkt, Formvirke

Artikelnummer Beskrivning Lager-status Profilnummer Längd
 20181203315201839 18×120 G, Råspont, ändspont – LP A 315 LP
 30170953312201839 17×95 F/G,Råspont, Ändspont – LP A 312 LP
 30220953318201839 22×95 F/G, Råspont, ändspont – LP A 318 LP
 30221203319201839 22×120 F/G,Råspont, ändspont – LP A 319 LP
 30110363660201839 11×36 F/G, Rpl, Läkt – LP A 660 LP
 30120503660201839 12×50 F/G, Rpl, Läkt – LP A 660 LP
 30230483660201839 23×48 F/G, Rpl, läkt – LP A 660 LP
 30250253660001839 25×25 F/G, Rpl,  Läkt – Frk C 660 LP
 30250383660201839 25×38 F/G, Rpl,  Läkt – LP A 660 LP
 30250503660201839 25×50 F/G, Rpl, Läkt – LP A 660 LP
 30280703330201839 28×70 F/G,  Rpl, Läkt, ändspont – LP A 330 LP
 30300483660001839 30×48 F/G, Rpl, Läkt A 660 LP
 30210953660201839 21×95 F/G, Formbräda – LP A 660 LP
 30450953618201839 45×95 F/G,  Formregel – LP A 618 LP


Förklaring lagerstatus

A         Alltid i lager
B         Säsongslager eller begränsat lager
C         Ej lagerhållet