Hantering och underhåll

Endast impregnerat virke som tydligt är rent och fritt från ytrester bör användas. Om virke som ska användas i inbyggda konstruktioner blir vått under byggtiden, måste det få torka ned till maxfuktkvot 18 % innan det täcks över eller byggs in. Använd inte impregnerat virke i direkt kontakt med aluminium.

Bearbetning

Om kapning, håltagning och annan mindre bearbetning är oundviklig ska de bearbetade ytorna behandlas med ett lämpligt träskyddsmedel, t.ex. träskyddsolja i behörighetsklass 3. Klassbeteckningen enligt NTR-systemet förloras om annan bearbetning görs, t ex. klyvning eller annan längsgående bearbetning som hyvling och profilering.

Underhåll

För att behålla det fräscha utseendet på NTR-virket bör det med jämna mellanrum bestrykas med träolja. Denna behandling hjälper även NTR-virket att bättre motstå vissa formändringar, t.ex. sprickbildning, i starkt utsatta lägen på husfasader, bryggor m.m. Smutsigt eller missfärgat trä tvättas med trärengörare.

Deponi

Avfall från NTR-impregnerat trä skall hanteras enligt din kommuns anvisningar.
För mer information, se www.traskydd.com.