Komponenter för byggare

Martinsons erbjuder exaktkapade och bearbetade byggkomponenter som beställs i byggvaruhandeln och levereras direkt till byggarbetsplatsen. Utifrån kundens specifika kravställning och behov bearbetas byggkomponenterna av Martinsons, för att kunna användas direkt i platsbyggda projektet.

Kundspecifik bearbetning Martinsons gör alltifrån exaktkapning till bearbetning, exempelvis urtag, gerning, fasning, borrning och klyvning.

Kvalitetssäkerhet Bearbetningarna utförs i en torr och kvalitetssäker miljö, med extrem exakthet vad gäller måttkvalitet och toleranser.

Tidsbesparande Tack vare byggkomponenter som levereras med färdiga bearbetningar, märkta och paketerade i rätt ordning, underlättas arbetet på byggarbetsplatsen.

Just in time Byggkomponenterna levereras i exakt rätt tidpunkt för att passa in i produktionsflödet på byggarbetsplatsen, vilket möjliggör ett smidigare projekt.

Extremt enkel beställning
Underlaget vid en beställning kan vara allt från en handritad skiss till en ritning ur ett konstruktionsprogram. Det viktiga är att dimensioner, längder och antal finns med, tillsammans med en beskrivning av de bearbetningar som ska göras.

Tekniska fakta

Bearbetningar Urtag, borrning, fasning, gerning, klyvning etc.
Dimensioner (mm) 34×70 – 160×450
Noggrannhet (mm) 0 – minus 2 (beroende på längd/bearbetningstyp)
Paketmärkning Tydligt enligt önskemål