Våra sågade trävaror och byggprodukter

Martinsons två sågverksanläggningar baserar all produktion på den starka norrländska kvalitetsråvaran. I kombination av flera generationers samlade träkompetens och målmedveten teknikutveckling resulterar det i ett imponerande produktutbud.  Det är alltifrån sågade trävaror för både den svenska marknaden och export, till byggprodukter som är uppskattade kvalitetsval i den svenska bygghandeln.