Trikåfabriken, Stockholm

Trikåfabriken i Hammarby Sjöstad är ett bra exempel på hur känslan i gamla industrikvarter kan bevaras i mötet med den nya tidens träkonstruktioner i limträ och KL-trä. Fabriksbyggnaden i tegel från 1929 inrymmer numera kontor och ligger i ett område med utpräglad industrikaraktär. När fastigheten skulle byggas på med fem våningar i trä, var ambitionen att med öppen och ärlig design lyfta fram mötet mellan det gamla och det nya. Synliga trädetaljer såväl utvändigt som invändigt kombineras med stora synliga element, där det ursprungliga teglet får stort spelrum i upplevelsen av byggnaden. Tack vare att byggdelarna i limträ och KL-trä har så pass låg vikt i förhållande till sin bärkraft, var det möjligt att utföra påbyggnaden ovanpå den nittio år gamla tegelstommen.  

Foto: ROCKWOOL/Mediapsjuth och Ulf Hinds

Film om projektet

Titta på vår stomleverans i 3D