Resecentrum, Umeå Östra

Arkitekt: White Arkitekter AB
Beställare: Banverket
Byggår: 2010
Entreprenör: NCC Construction Sverige
Stomleverantör: Martinsons Byggsystem