Resecentrum, Umeå Östra

Ett fantastiskt exempel på hur man kan kombinera olika material för att skapa en vacker och funktionell byggnad. Nätverket av limträ används som glasbärare.