Lindholmens Gymnasium, Göteborg

Lindholmens gymnasium utsågs till 2021 års skol- och förskolebyggnad och har ritats av KUB Arkitekter med Göteborgs Stad som byggherre. Byggnaden har fem våningar och en sammanlagd yta på över 11 300 kvadratmeter. Byggnadens koncept kännetäcknas med långa spännvidder, höga våningshöjder och hållbara material. Vilket gjorde trä till ett självklart val. Martinsons har levererat stommen som innefattar synligt friliggande pelare och höga fackverksbalkar i limträ, tillsammans med en gradängtrappa av KL-trä som tar en upp genom våningsplanen.

Priset som årets skol- och förskolebyggnad delades ut av Nohrcon. Läs mer om priset och juryns motivering här: https://nohrcon.se/information/lindholmens-tekniska-gymnasium-i-goteborg-utnamnd-till-arets-skol-och-forskolebyggnad-2021/