Lantbruksbyggnad Flarken

Både människor och djur som jobbar med mjölkproduktionen på Baars Mjölk har numera ljusa och behagliga arbetsmiljöer, med många synliga trädetaljer.