Iggesunds Bruk

För att korta ner transportsträckorna för den tunga trafiken mellan industriområdet på Iggesund Paperboard och deras miljöstation, byggdes en av Martinsons längre vägbroar i trä över Byfjärden. För Iggesund Paperboards miljömedvetna ledning var en trä bro ett naturligt val, både ekonomiskt och estetiskt.

Beställare: NCC Construction Sverige

Byggår: 2009
Längd: 123,3 m
Bredd: 4,5 m
Räcke: Stål, kompletterat med träspjälor
Farbana: Asfalt