Briggen, Gävle

Tidigt i projektet kom tanken på att ta inspiration från fartyget ”Briggen” som trafikerade vattnet utanför Gävle. Man vill också ha en tydlig miljöprofil så valet av en limträstomme och träfasad föll sig naturligt. Ett parkeringshus på totalt 9 000 kvm, fördelat på 4 våningar. Briggen inrymmer 288 bilplatser för allmänheten och kringboende som abonnerat plats, med laddplatser för elbilar och rörelsehindrade men också cykelparkering.