Martinsons uppförandekod

För oss på Martinsons är det naturligt att gå i utvecklingens första led inom det industriella träbyggandet. Samtidigt har vi etablerat långsiktig och ömsesidigt stärkande närvaro på många marknader. Genom att arbeta för ett hållbart byggande och en ökad användning av trä, baserat på ett hållbart skogsbruk, bidrar vi till utvecklingen av ett hållbart samhälle.

För att lyckas krävs värderingar och en affärspraxis som bidrar till det vi vill uppnå.

Vår uppförandekod ska vara ett stöd som skapar enhetlighet i hur vi bemöter våra kunder, leverantörer och underleverantörer. Dessutom ska den vara till hjälp för våra leverantörer, som kan se uppförandekoden som en sorts minimikrav för de ömsesidiga förväntningar som vi ska ha på varandra.

Uppförandekoden ger också en fingervisning om den sorts verksamhet och arbetsplats som vi på Martinsons vill vara. Vår gemensamma ambition är att ta samma ansvar för naturen och miljön som för våra kunder och för samhället vi lever i.

Alla Martinsons entreprenörer, konsulter och leverantörer ska ha läst vår uppförandekod och signerat en sista sida.

Ladda ned Martinsons uppförandekod.