Martinsons ser sponsring som en ömsesidig nytta mellan två eller flera parter. Som sponsor kan Martinsons lämna ersättning i form av kontanta medel, varor eller tjänster - och som motprestation får Martinsons t ex exponering av företagsnamnet, varumärket eller dess varor och tjänster.

Sponsringsobjekten kan delas in i tre områden: sport, kultur och humansponsring. Sponsringen sker primärt på lokalt och regionalt plan, men gärna med syfte att spridas nationellt och internationellt.

Det är viktigt att det finns ett kommersiellt värde och att sponsortagaren har ett starkt varumärke i målgruppen, eller kan erbjuda andra värden som företaget vill ta del av. Utpräglat smala sporter med lågt publikintresse kan därför inte prioriteras.

Kärnvärden för sponsring
Vi prioriterar sponsortagare som matchar den bild av Martinsons som vi vill förmedla till omvärlden:

Ledande Sponsortagare bör befinna sig i elitskiktet och ha stark förankring i regionen.

Nytänkande Det är en fördel om sponsortagaren visar på nytänkande genom sitt utövande eller sättet att presentera samarbetet på.

Förtroende Sponsortagaren ska upplevas pålitlig av omvärlden. Vidare vill man också kommunicera förtroende och ansvarstagande. Detta bör stärkas genom långsiktiga avtal och färre punktinsatser.

Naturliga Sponsringstagaren ska minst kunna visa upp en tydligt utarbetad miljöpolicy. Utöver det är det en fördel om man dessutom har en uttalad och kommunicerad miljöprofil.

Martinsons sponsring ska
- Bygga relationer och ge möjlighet till möten med kunder och prospects
- Skapa synlighet för varumärket
- Skapa imageöverföring från sponsortagaren
- Skapa en lokal förankring och möjligheter att ta vara på sponsortagarens kanaler för möten med kunder.
- Primärt vara inriktad på sport, kultur och humansponsring/miljö
- Stödja lokala företeelser inom kultur, historia och sport i Bygdsiljum/Burträskområdet

Martinsons undviker att sponsra
- Politiska eller religiösa organisationer