Martinsons sponsring riktar sig främst till föreningar och organisationer som verkar inom vår region. Vi värnar om det regionala föreningslivet och vill synas i ett sammanhang som stärker vårt varumärke. Vi är måna om att det finns en tydlig koppling och motprestation för att vi ska bevilja en ansökan. Sponsringsobjekten kan delas in i tre områden: sport, kultur och humansponsring. Sponsringen sker primärt på lokalt och regionalt plan, men gärna med syfte att spridas nationellt och internationellt. Sponsortagaren ska upplevas pålitlig av omvärlden och ge Martinsons möjlighet att ta vara på sina kanaler för möten med potentiella kunder. Vi undviker sponsorsamarbeten med politiska och religiösa organisationer.

 

Ansökan 

Det kan ta upp till 2 månader innan ett ärende behandlas. Vi meddelar beslut via angiven e-postadress på sponsoransökan.

 

Öppna ansökningsformulär här »