Martinsons har genom åren tilldelats ett antal fina priser och utmärkelser. Vi är självklart både stolta och tacksamma över att våra utvecklingsinsatser inom träbyggandet uppmärksammas och ser det som en utmärkt inspirationskälla för framtiden

Årets träbyggnad i Norge.

Nord-Österdal skola i Tynset utsågs till årets träbyggnad i Norge 2013. Bakom leveransen av pelare, balkar och skivor står Martinsons, som dessutom levererade material till alla de tre nominerade träbyggnaderna. Priset årets träbyggnad delas ut varje år under branschmötet Byggdagene i Norge. I motiveringen kunde man bland annat läsa att byggnaden är en förebild för framtida skolprojekt.

– Det känns jätteroligt att vara en del av det vinnande projektet. Att vi dessutom var inblandad i de övriga nominerade projekten är ett fint kvitto på att vi står oss bra på den norska marknaden, säger Mikael Lindberg, vd på Martinsons Byggsystem.

Nord-Österdal skola var också nominerat till Statens byggeskikkspris. Ett hederspris för byggnader med tillhörande markanläggningar, som bidrar till att höja, förnya och utveckla det allmänna byggskicket i Norge.

Svenska Arkitekturpriset för passivhus till Martinsonsprojekt

Tennishallen Södra Climate Arena i Växjö vann tävlingen Svenska Arkitekturpriset för passivhus, som utlystes för första gången 2013. Syftet med tävlingen, som initierats av Intressegruppen Passivhus Sverige, är att stimulera och motivera till en utveckling där man arbetar för att bygga välfungerande passivhus i förening med god gestaltning, funktion, hållbarhet och komfort Martinsons levererade stommar och skivmaterial till hallen, som är världens första tennishall byggd med passivhusteknik.

– Vi har levererat mycket limträbalk till hallen, men även en hel del av vår KL­skiva till väggar och trapphus, vilket är extra roligt då det är en produkt vi tror mycket på, säger Stig Axelsson, säljchef stommar på Martinsons.

 

Martinsons var även med och utlyste den arkitekttävling som föregick bygget. Uppgiften var att utforma ett nytt byggnadskoncept för ett tenniscenter i trä, med syftet att ta träbyggandet till nya höjder. I arkitekt Kent Pedersens förslag föll alla bitar på plats, och det lyckades!

 

Juryns motivering:

"Detta är ett fint exempel som visar att ett passivhus kan vara både väl fungerande och elegant. Programmet är enkelt, en hall med fyra tennisbanor, och byggnaden har fått en lika enkel som självklar lösning. Anpassningen till platsens suterrängläge är genial, och man har med några få grepp skapat fin arkitektur i väl avvägd förening med goda energilösningar. Byggnadens energiförsörjning löses skickligt så att den blir en naturlig del av både platsen och arkitekturen. Enkelheten bjuder på genomarbetade detaljer som ger ögat och upplevelsen en behaglig stimulans.

 

Södra Climate Arena är ett lysande exempel på hur man kan skapa god arkitektur genom att gestalta med teknik och funktion på ett miljövänligt sätt utan att göra avkall på verksamhetens behov. Detta är en byggnad som kan stoltsera som förebild för kommande passivhus i Sverige."

 

Den internationella juryn bestod av sex arkitekter och passivhusexperter från Sverige, Danmark, Tyskland och Österrike.

Byggnaden fick också "Sveriges Arkitekter Jönköping-Kronobergs Arkitekturpris 2012".

Limnologen

Arkitekturpris till Sveriges högsta träbostadshus
Limnologen i Växjö är ett bostadsområde som består av fyra flerbostadshus som uppförts i åtta plan. De totalt 134 bostadsrätterna utgör Sveriges högsta nybyggda bostäder med trästomme. Martinsons byggsystem har projekterat, tillverkat och ansvarat för montage av trästommen i husen. Husprojektet har varit något av ett pionjärarbete och tilldelades nyligen Sveriges Arkitekter Jönköping/Kronobergs Arkitekturpris.
 – Aldrig tidigare har så höga trähus byggts i Sverige, vilket har ställt stora krav på samverkan. Martinsons Byggsystem har levererat bjälklag och väggar, och vi har kunnat dra nytta av deras tidigare erfarenheter av att bygga höga hus i trä, säger Magnus Skiöld, vd i Midroc Property Development AB i ett pressmeddelande.
Byggherren Midroc från Malmö har utvecklat bostadsområdet och Arkitektbolaget i Växjö har gestaltat det. Limnologen har tidigare tilldelats utmärkelsen utmärkt modernt träbyggande av Nationella Träbyggnadsstrategin och Sveriges Träbyggnadskansli.

Utmärkt Modernt Träbyggande
Bostadsområdet Limnologen i Växjö är baserat på Martinsons stomsystem i massivträ och är med sina åtta våningar Sveriges högsta moderna flerbostadshus. För sin inblandning i Limnologen vann Martinsons tillsammans med Midroc 2008 Nationella träbyggdnadsstrategins pris för Utmärkt Modernt Träbyggande i tävlingen "Bygg stort och spännande i trä". I motivering till priset nämns bland annat Martinsons montagesystem med inkluderat väderskydd, som enligt juryn "öppnar nya möjligheter för det framtida industriella byggandet". Dessutom lovordas byggnadernas varierade fasadbeklädnad i puts och trä, för att den är genomtänkt i underhållssynpunkt och samtidigt ger husen en utmärkt träkänsla.
Läs mer och se bilder »

Acusticum

Konserthallen Studio Acusticum i Piteå invigdes hösten 2007 och består bland annat av limträstomme och massiva väggelement i trä, så kallat KL-trä, från Martinsons. Lösningen togs fram i samarbete med arkitekter och ljudforskare, med ett färdigt resultat som uppvisar en akustik i världsklass. För Studio Acusticum tilldelades Martinsons 2008 den Nationella träbyggdnadsstrategins pris för Utmärkt Modernt Träbyggande i tävlingen "Bygg stort och spännande i trä". I sin motivering menade juryn bland annat att "trä som konstruktivt och miljöskapande material använts på ett optimalt och nyskapande sätt."
Läs mer och se bilder »

Solbackens handelsområde

Solbacken i Skellefteå är Sveriges första handelsområde som är byggt helt i trä. Den ansvarige byggherren för Solbacken vann 2006 stiftelsen Träenighetens Träpris, med motiveringen att de "visat på nytänkande och har bidragit till utvecklingen av träbyggandet i Sverige". Som leverantörer av både stomsystem och limträfasader till handelsområdet var Martinsons i allra högsta grad delaktiga i det arbete som belönades med priset. Dessutom belönades Martinsons 2008 med Nationella träbyggnadsstrategins pris för Utmärkt Modernt Träbyggande i tävlingen "Bygg stort och spännande i trä". I motiveringen nämns bland annat de stora rationella spännvidderna och de synliga träkonstruktionerna invändigt.
Läs mer och se bilder »

Dina Arena

Den så kallade bandykyrkan, som från början hette Edsbyn Arena, har en stomme i limträ som levererades av Martinsons. Med en spännvidd på 70 meter är Dina Arena ett bra exempel på de konstruktionsmöjligheter som limträmaterialet medger. Väggelementen utgörs av KL-skivor i massivt trä, som ger en färdig ut- och insida med härlig träkänsla. 
2004 erhöll bandyhallen skogsbolaget Mellanskogs pris Träkronan, med motiveringen att byggnaden ”kombinerar det bästa av träets egenskaper med en stilren form, rationell och ekonomisk konstruktion.”

Läs mer och se bilder »

Universeum

Sveriges nationella vetenskapscentrum Universeum i Göteborg invigdes 2003, med ett spektakulärt stomsystem i limträ som levererats av Martinsons. Byggnaden ritades av den erkände arkitekten Gerth Wingårdh och har uppmärksammats för såväl sin unika arkitektur som ett nyskapande sätt att använda limträ. Universeum belönades bland annat med Skogsindustriernas Träpris 2004 och har även utsetts till Sveriges vackraste byggnad efter 1950.

Träbro i Skeppsvik

På en vägsträcka i Skeppsvik norr finns tre balkbroar i trä som levererades av Martinsons 1996. Broarna ligger på restaurerade stenbankar och fick 1997 ett hedersomnämnande i Vägverkets pristävling Vackra vägars pris. I motiveringen lyftes bland annat fram  att ”broarna hade utformats i stil och material som passade för platsens kulturhistoriska sammanhang.”

Vackra vägars pris 2009

På beställning av Uddevalla kommun levererar och monterar Martinsons Träbroar snedstagsbron med tillhörande brygga, däck (strandpromenaden) under sommaren 2006. Anledningen till etableringen var att man länge saknat en förbindelse till de attraktiva badplatserna som finns i fritidsområdet.

Konstruktionen är ett samspel mellan trä och stål där själva snedstagsbron är upphängd med två s.k. tripoder som förankrats i bergssidan. Strandpromenaden nominerades till Vägverkets "Vackra vägars pris 2009" som man också slutligen vann i hård konkurrens med Nacknäsvägen, ombyggnation av en gammal genomfartsled samt Kulturvägar på Gotland.

Läs mer och se bilder »